Schuldbemiddelaar of deurwaarderskantoor

De expert aan het woord


De voordelen van een collectieve schuldenregeling via een schuldbemiddelaar

Een collectieve schuldenregeling met beheer via een professionele schuldbemiddelaar heeft vele voordelen ten aanzien van het beheer van een minnelijke regeling door een deurwaarderskantoor. Het gaat dan o.a. over

  • een duidelijk wettelijk kader
  • strikte onafhankelijkheid van de schuldbemiddelaar
  • nooit minder leefloon dan wettelijk bepaald
  • alle uitvoeringen stoppen; u bent beschermt tegen schuldeisers
  • mogelijke kwijtschelding van schulden
  • interesten stoppen met lopen
  • de kostprijs van de schuldbemiddeling is wettelijk vastgelegd
  • controle door de Arbeidsrechter
  • een maximumtermijn van 7 jaar (in bepaalde gevallen verlengbaar mits akkoord van de schuldenaar)

Een collectieve schuldenregeling is een nuttige gerechtelijke procedure die mensen de mogelijkheid geeft om na zeven jaar met een schone lei te herbeginnen. Het moeilijke financiële verleden, waar iedereen door omstandigheden in kan geraken, kan worden afgesloten.

OPGELET: Bij een minnelijke schuldenregeling via een deurwaarderskantoor gelden bovenstaande beschermingen niet! Bij een collectieve schuldenregeling met een professioneel schuldbemiddelaar wel.

De nadelen van een schuldenregeling via een deurwaarder

Het behoort tot de essentie van het mandaat van een schuldbemiddelaar dat deze een onafhankelijke en onpartijdige positie inneemt tegenover alle betrokken partijen in de procedure collectieve schuldenregeling. Een traditioneel deurwaarder vertegenwoordigt daarentegen in hoofdzaak een grote portefeuille aan schuldeisers. Deze laatste zijn mogelijk ook schuldeisers jegens u als schuldenaar. U heeft dus alle belang bij een onafhankelijke en onpartijdige vertegenwoordiger in uw zaak. De schuldbemiddelaar heeft ook een functioneel beroepsgeheim, dat inhoudt dat er geen informatie i.v.m. de collectieve schuldenregeling aan derden mag worden bekend gemaakt.

De Tijd schreef in juni 2019 een spraakmakend artikel over de werking van deurwaarders en incassokantoren in ons land. Lees hier het volledige artikel.

Maak kennis met een professioneel schuldbemiddelaar
in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

 

Schuldbemiddelaars die u contacteert via deze website hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij bieden een 'Premium Service Garantie'.
Lees ook het kwaliteitscharter