Premium Service Garantie

Charter kwaliteitsdienstverlening

De schuldbemiddelaars die via dit platform hun diensten aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij zijn ervaren professionals met een doorgedreven gespecialiseerde opleiding en een ruime praktijkervaring. Jaarlijks nemen zij met regelmaat deel aan diverse sectoropleidingen en vormingsdagen waaronder o.a. deze in het kader van de verplichte permanente vorming voor advocaten (verplicht door de OVB - Orde van Vlaamse Balies).

Premium Service Garantie: Ervaart u ondanks onze kwaliteitsvoorzorgen toch een probleem met de dienstverlening van een schuldbemiddelaar die via dit platform diensten aanbiedt, gelieve dan contact op te nemen met ons. Wij beantwoorden uw vraag binnen de 48u (ma–vr). Indien nodig contacteren wij de betrokken advocaat om de kwestie te bespreken en een oplossing voor u te vinden.

De schuldbemiddelaars vermeld op het platform schuldbemiddelaar.vlaanderen hebben ter bevestiging van onze 'Premium Service Garantie' een kwaliteitscharter ondertekend. 

Het kwaliteitscharter omvat afspraken en engagementen rond:

 • Snelheid van contactname
 • Communicatie en bereikbaarheid tijdens het traject
 • Minnelijke regelingen
 • Expertise in schuldbemiddeling en collectieve schuldenregelingen
 • Bijscholing in materies rond financieel beheer bij schulden
 • Onafhankelijkheid
 • Deontologie
 • Informatieverstrekking
 • Feedback over de dienstverlening

Download het charter.

Maak kennis met een ervaren schuldbemiddelaar in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de schuldbemiddelaar in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de schuldbemiddelaar. 

Deze telefonische kennismaking is gratis en verplicht u tot niets. 

Indien u in een volgende fase beslist om over te gaan tot de opstelling en indiening van het verzoekschrift collectieve schuldenregeling dan is dit gratis als u pro deo gerechtigd bent.

De schuldbemiddelaars die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

 • Aandacht voor de mens achter de schulden
 • Transparantie in het dossierverloop
 • Open en constructieve communicatie
 • Discrete en respectvolle aanpak
 • Duidelijk zicht op de kostprijs
 • Gerechtelijke waarborgen en controle

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter

Verantwoordelijke website

Deze website werd ontwikkeld en ter beschikking gesteld door PORTALUS BV, Molenbos 7 - 2243 Pulle, BTW BE0727.872.063 - contact.
Bent u schuldbemiddelaar, lees dan hier verder.