Budgetbeheer met behulp van een derde

Budgetbeheer kan je op weg helpen wanneer je een deel van de verantwoordelijkheid voor het beheer van je inkomsten wil overdragen aan een hulpverlener. De hulpverlener van het OCMW/CAW zal een deel of het geheel van het geldbeheer op zich nemen, en voor jou een leefgeld voor dagelijkse kosten voorzien. De hulpverlener staat met de andere middelen in voor de betaling van sommige uitgaven (bv. huur, elektriciteitsfactuur,...). 

Contact nemen met het OCMW (Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn)
Heb je moeite met het zelfstandig beheren van je inkomsten en uitgaven dan kan budgetbeheer mogelijk voor jou een oplossing bieden. Onder begeleiding van een hulpverlener leer je beter om te gaan met je persoonlijke financiën. Anders dan bij budgetbegeleiding zal de hulpverlener er bij budgetbeheer ook voor zorgen dat jouw rekeningen juist en tijdig betaald worden. Ga hiervoor best persoonlijk langs bij het onthaal van het OCMW in jouw gemeente.

Contact nemen met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)
Bel met een CAW medewerker op het gratis nummer 0800 13 500
Je krijgt de vraag je postcode in te geven. Op basis daarvan word je doorverbonden met het CAW in je buurt. Je kan ook bellen naar 0800 13 500 wanneer je geen belkrediet hebt op je gsm. Je oproep naar 0800 13 500 verschijnt bovendien niet op je telefoonfactuur.

Opgelet: budgetbeheer is geen oplossing voor grote schuldproblemen.
In dat geval kan je beter informatie inwinnen over schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling.

Bescherming tegen schuldeisers

Schuldeisers intimideren u en dagvaardingen stapelen zich op? Overweeg dan om een gerechtelijke bescherming te vragen tegen je schuldeisers via een collectieve schuldenregeling. Het grote voordeel van een collectieve schuldenregeling is dat u mogelijk aanspraak kan maken op kwijtschelding van een deel van uw schulden waaronder de hoofdsom, intresten en kosten. Lees er hier meer over.