Samen met je schuldbemiddelaar je totale financiële situatie in kaart brengen, en in overleg een afbetalingsplan overeenkomen.

 
 

Schuldbemiddeling kan een oplossing zijn wanneer je zelf het overzicht over je financiën verloren bent.
Schulden beginnen zich op te stapelen en je weet niet waar je eerst aan moet beginnen. Je kan dan best een afspraak maken bij een OCMW of een CAW: dat zijn erkende instellingen voor schuldbemiddeling. Zij hebben opgeleide schuldbemiddelaars in dienst. Die onderzoeken je totale financiële situatie grondig en brengen weer overzicht. De schuldbemiddelaar zal eerst nagaan of de geëiste bedragen terecht zijn. Zijn ze niet verjaard? Worden er geen onwettige kosten aangerekend ?... Als de bedragen inderdaad verschuldigd zijn, probeert de schuldbemiddelaar een haalbare regeling te treffen met je schuldeisers over de betaling van je schulden. De schuldbemiddelaar kan bijvoorbeeld afspreken dat je je schulden gespreid mag terugbetalen. De schuldeiser belooft dan dat hij geen andere stappen meer zal ondernemen om de schuld in te vorderen als je je aan de gemaakte afspraken houdt. Daarbij zal de schuldbemiddelaar rekening houden met wat jij zelf nodig hebt om een menswaardig leven te leiden. Samen met de schuldbemiddelaar stel je dan in overleg een afbetalingsplan op om de schulden terug te betalen.

Let op: een schuldeiser is niet verplicht om akkoord te gaan met het afbetalingsplan. De schuldbemiddelaar zal wel proberen de schuldeisers te overtuigen aan de hand van een overzicht van jouw totale financiële situatie, en zal aantonen wat het maximaal haalbare afbetaalplan is.

Voor schuldbemiddeling kan je gratis terecht bij het OCMW in jouw gemeente of bij het CAW in jouw regio. Alle contactgegevens per gemeente vind je op www.eerstehulpbijschulden.be . Indien nodig zal een OCMW of CAW je tegelijk met schuldbemiddeling ook budgetbegeleiding of budgetbeheer bieden. Ook sommige advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders bieden schuldbemiddeling aan, maar dat is niet gratis: zij rekenen er een vergoeding voor aan.

Schuldbemiddeling is enkel een oplossing als je schulden nog niet té groot zijn in verhouding tot jouw mogelijkheden, dus als ze op een redelijke termijn helemaal kunnen worden afbetaald. Schuldbemiddeling is geen oplossing voor structurele schuldproblemen of overmatige schuldenlast. In dat geval is een collectieve schuldenregeling mogelijk een betere oplossing. Een deel van de schulden, kosten en intresten kunnen daarbij mogelijk kwijtgescholden worden. Het OCMW, het CAW of een advocaat kunnen je helpen een collectieve schuldenregeling voor te bereiden en aan te vragen bij de rechtbank.

Bescherming tegen schuldeisers

Schuldeisers intimideren u en dagvaardingen stapelen zich op? Overweeg dan om een gerechtelijke bescherming te vragen tegen je schuldeisers via een collectieve schuldenregeling. Het grote voordeel van een collectieve schuldenregeling is dat u mogelijk aanspraak kan maken op kwijtschelding van een deel van uw schulden waaronder de hoofdsom, intresten en kosten. Lees er hier meer over.