Toelichting bij de collectieve schuldenregeling

De expert aan het woord


De collectieve schuldenregeling in detail

Het verzoekschrift collectieve schuldenregeling is een officieel document waarin u de rechtbank vraagt om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling en om een professionele schuldbemiddelaar aan te stellen. In het verzoekschrift moeten er een aantal gegevens vermeld worden.

 • informatie over uw gezinssituatie uw inkomsten uit arbeid
 • uw vervangingsinkomsten
 • uw toelagen (bv. groeipakket,....)
 • uw uitgaven
 • uw schulden
 • ....

Al deze informatie dient gedocumenteerd te worden met stavingsdocumenten. Uw vertrouwenspersoon zal u helpen met het verzamelen van de stukken en de neerlegging van uw dossier bij de rechtbank.

De opstelling en indiening van het verzoekschrift collectieve schuldenregeling gebeurt gratis als u pro deo gerechtigd bent.

Iedereen van wie je inkomsten ontvangt (werkgever, RVA, OCMW, ziekenfonds, ex-partner,...) zal gevraagd worden om betalingen aan u gericht te storten op een nieuw geopende rekening bij de schuldbemiddelaar.

Uiteraard kan u zelf ook nog over een deel van uw inkomen beschikken. Dit leefgeld wordt door uw schuldbemiddelaar op uw eigen rekening gestort. Het bedrag hangt af van uw persoonlijke situatie. Het streefdoel is steeds dat u op een menswaardige manier verder kan leven. De rechter ziet toe op de toepassing van een correct bedrag aan leefgeld.

Uw schuldbemiddelaar zal een inschatting maken van uw vaste kosten. In overleg kan u dan samen bepalen wie wat zal betalen (huur, elektriciteit, water, verwarming,....). Uw schuldbemiddelaar zal dit samen met u documenteren.

Je schuldbemiddelaar is een vertrouwenspersoon die zowel voor u als voor de schuldeisers optreedt. Het is heel belangrijk om de afspraken en spelregels nauwgezet te volgen.

 • bespreek alle kwesties die met uw inkomsten en uitgaven te maken hebben
 • nieuwe grote aankopen gepland (wasmachine, auto, TV, smartphone,...)? Bespreek onmiddellijk uw plannen met uw schuldbemiddelaar
 • overleg steeds eerst over het aangaan van nieuwe contracten zoals abonnementen, huurcontracten,... vooraleer deze te tekenen
 • het is niet toegestaan om tijdens de collectieve regeling nieuwe schulden te maken
 • bent u werkloos en niet arbeidsongeschikt? Zoek pro-actief naar een job.

Vergeet niet dat uw schuldbemiddelaar uw afbetalingsplan voor u in goede banen helpt te leiden. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat uw schuldbemiddelaar toestemming geeft voor elke nieuwe grote aankoop die u overweegt aan te gaan.

Tijdens de collectieve schuldenregeling staat u op de ‘zwarte lijst’ van de Nationale Bank (centraal register voor kredieten aan particulieren). Het is niet meer mogelijk om nieuwe leningen of kredieten af te sluiten tot 1 jaar na het einde van de collectieve schuldenregeling.

Herroeping van de collectieve schuldregeling
Wanneer u de afspraken niet nakomt of de spelregels herhaaldelijk overtreedt dan kan uw schuldbemiddelaar een herroeping van de regeling aanvragen. Dit is een scenario waar u beter niet in verzeild geraakt. In dat geval stopt de collectieve regeling en zullen all schuldeisers opnieuw met ale middelen de schulden bij u komen invorderen.

Een collectieve schuldenregeling zorgt er voor dat u financiële ademruimte krijgt waarbij u over een afgesproken periode uw schulden onder begeleiding kan aflossen. Na afloop van deze periode kan u opnieuw van een wit blad beginnen, ook als niet alle schulden terugbetaald konden worden. De rechtbank zal het saldo, met uitzondering van enkele specifieke types schulden, kwijtschelden.

De volgende schulden kunnen niet worden kwijtgescholden:

 • onderhoudsschulden
 • boetes (strafrechterlijk / penale boetes)
 • restschulden na een niet-verschoonbaar faillissement
 • schulden die een schadevergoeding vormen voor herstel van lichamelijke schade uit een misdrijf

Totale kwijtschelding van alle schulden? Dat kan enkel in zeer uitzonderlijke gevallen waarbij de rechtbank, na grondig onderzoek, bevestigd dat u te weinig middelen heeft om ooit nog al uw schulden te kunnen terugbetalen.

Wanneer u na overleg tussen de schuldeisers, uw schuldbemiddelaar en uzelf niet binnen het jaar tot een akkoord komt over het afbetalingsplan dient de rechter een beslissing te nemen. In dat geval legt u de regeling in handen van de rechtbank en verliest u zelf alle controle. Een dergelijke situatie leidt dan tot een gerechtelijke aanzuiveringsregeling die over een periode van maximaal 5 jaar loopt.

Maak kennis met een ervaren schuldbemiddelaar in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

 

Schuldbemiddelaars die u contacteert via deze website hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij bieden een 'Premium Service Garantie'.
Lees ook het kwaliteitscharter