Je budget beheren onder begeleiding

Budgetbegeleiding kan je op weg helpen wanneer je zelf jouw inkomsten en uitgaven onder begeleiding wenst te  beheren. De hulpverlener van het OCMW/CAW laat de beslissingsbevoegdheid inzake het beheer van je inkomsten aan jou, maar verleent je wel (gratis) advies.

Contact nemen met het OCMW (Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn)
Heb je moeite met het zelfstandig beheren van je inkomsten en uitgaven dan kan budgetbegeleiding mogelijk voor jou een oplossing bieden. Onder begeleiding van een hulpverlener leer je beter om te gaan met je persoonlijke financiën. Ga hiervoor best persoonlijk langs bij het onthaal van het OCMW in jouw gemeente.

Contact nemen met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)
Bel met een CAW medewerker op het gratis nummer 0800 13 500
Je krijgt de vraag je postcode in te geven. Op basis daarvan word je doorverbonden met het CAW in je buurt. Je kan ook bellen naar 0800 13 500 wanneer je geen belkrediet hebt op je gsm. Je oproep naar 0800 13 500 verschijnt bovendien niet op je telefoonfactuur.

Opgelet: budgetbegeleiding is geen oplossing voor grote schuldproblemen.
In dat geval kan je beter informatie inwinnen over schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling.

Bescherming tegen schuldeisers

Schuldeisers intimideren u en dagvaardingen stapelen zich op? Overweeg dan om een gerechtelijke bescherming te vragen tegen je schuldeisers via een collectieve schuldenregeling. Het grote voordeel van een collectieve schuldenregeling is dat u mogelijk aanspraak kan maken op kwijtschelding van een deel van uw schulden waaronder de hoofdsom, intresten en kosten. Lees er hier meer over.