Erkend schuldbemiddelaar Tom De Smet - regio Dendermonde - Denderstreek

Tom De Smet, schuldbemiddelaar regio Dendermonde

Erkend schuldbemiddlaar-Tom-De-Smet-DendermondeIedere burger wordt in zijn dagelijks bestaan vroeg of laat, gewild of ongewild geconfronteerd met een oneindige reeks van mogelijke problemen en conflicten.

In sommige gevallen is deskundige juridische bijstand noodzakelijk waarbij het kantoor zich tot doel stelt waar nodig en nuttig door adviesverlening, door onderhandeling en door bemiddeling zo efficiënt mogelijk op te komen voor de belangen van haar cliënten, die – in een geest van nuchter pragmatisme – steeds centraal staan.

“ADVODENDER Groepering van advocaten” is een solide groep professionele rechtspractici die van een slagvaardige aanpak, deskundig advies, onderlegde begeleiding en cliëntgerichte zakelijkheid hun kenmerk hebben gemaakt. De dienstverlening is gericht zowel op particulieren als op ondernemingen, instellingen, overheden en verzekeraars.

We hebben een sterke lokale verankering in de brede regio rond Dendermonde en het Waasland, maar onze dienstverlening en activiteit strekt zich uit over heel België.

 

Wij geven u op een transparante en gestructureerde wijze waardevolle informatie en gespecialiseerd advies bij al uw vragen rond begeleiding bij schulden waaronder o.a. de collectieve schuldenregeling.

 • Kies ik voor budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling?
 • Is de collectieve schuldenregeling ook voor mij een oplossing?
 • Wat is het verschil tussen schuldbemiddeling en een collectieve schuldenregeling?
 • Wat zijn beschermingsmaatregelen via de rechtbank?
 • Wordt een schuldbemiddelaar door de rechtbank aangesteld?
 • Wat zijn de verplichtingen van de schuldbemiddelaar?
 • Hoeveel kost een erkend schuldbemiddelaar?
 • Wat zijn de gevolgen van een collectieve schuldenregeling?
 • Wat betekenen de termen minnelijk, gerechtelijk, kwijtschelding?
 • Kan ik mijn schuldbemiddelaar laten vervangen?
 • Wat zijn de nadelen van een regeling via een deurwaarderskantoor?
 • Wat zijn de voordelen van een regeling via een schuldbemiddelaar?

Contacteer schuldbemiddelaar Tom De Smet

Kwaliteitscharter

De schuldbemiddelaars die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze schuldbemiddelaar heeft onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter