Erkend schuldbemiddelaar regio Hasselt en Tongeren

Bart Cools, schuldbemiddeling Limburg

Erkend schuldbemiddlaar-Tom-De-Smet-DendermondeBart Cools is advocaat (1992 - ) en schuldbemiddelaar (2011-2023).

In schuldbemiddeling staat het begrip “menswaardigheid” voor Mr. Cools steeds centraal. Je wordt pas mens door in verbinding te staan met andere mensen door verschillende maatschappelijke rollen op te nemen (als buur, ouder/kind, broer/zus, lid van een vereniging, als werknemer of werkzoekende, belastingbetaler, kiezer, vrijwilliger, patiënt, vriend, partner, …). Aan deze maatschappelijke rollen zijn kosten verbonden (bv. bijdrage buurtbarbecue, lidgeld vereniging, cadeau voor de leerkracht van je kind, een bloemetje, er samen even tussen uit, …), waarmee in de berekening van het leefgeld rekening moet worden gehouden.

Menswaardigheid houdt ook in dat terug verbinding wordt gelegd met de maatschappij, dat je in de loop van de schuldbemiddeling schaamte en schuldgevoelens kan afleggen en terug positief in het leven kan gaan staan. Schulden zijn meestal het gevolg van één of meerdere tegenslagen (ziekte, echtscheiding, ontslag, …). Waarom zou iemand al te lang gebukt moeten gaan onder een schuldenlast door tegenslagen, waar je zelf weinig of geen vat op had?

Menswaardigheid veronderstelt ook een stevige verbinding met de schuldbemiddelaar. Samen de weg van de schuldenregeling afleggen begint met elkaar eerst onbevooroordeeld en als mens te ontmoeten en daar met wederzijds respect de nodige tijd voor nemen. Bij het eerste gesprek wordt gepoogd na te gaan waar je als schuldenaar aan het einde van de schuldbemiddeling wil staan, wat belangrijk voor je is. Wil je een warme thuis voor je kinderen? Wil je een vreemde taal leren of de Kilimanjaro ooit beklimmen? Schulden aflossen mag immers nooit een doel op zich zijn. Het is slechts een drempel op weg naar iets waar je warmte en energie uit kan halen. Door op deze website terecht te komen heb je al aangegeven dat je die drempel over wil.

Mr. Cools en zijn team staan klaar om je daar de nodige professionele steun en bijstand bij te verlenen.

 

Wij geven u op een transparante en gestructureerde wijze waardevolle informatie en gespecialiseerd advies bij al uw vragen rond begeleiding bij schulden waaronder o.a. de collectieve schuldenregeling.

 • Kies ik voor budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling?
 • Is de collectieve schuldenregeling ook voor mij een oplossing?
 • Wat is het verschil tussen schuldbemiddeling en een collectieve schuldenregeling?
 • Wat zijn beschermingsmaatregelen via de rechtbank?
 • Wordt een schuldbemiddelaar door de rechtbank aangesteld?
 • Wat zijn de verplichtingen van de schuldbemiddelaar?
 • Hoeveel kost een erkend schuldbemiddelaar?
 • Wat zijn de gevolgen van een collectieve schuldenregeling?
 • Wat betekenen de termen minnelijk, gerechtelijk, kwijtschelding?
 • Kan ik mijn schuldbemiddelaar laten vervangen?
 • Wat zijn de nadelen van een regeling via een deurwaarderskantoor?
 • Wat zijn de voordelen van een regeling via een schuldbemiddelaar?

Contacteer erkend schuldbemiddelaar Bart Cools

Kwaliteitscharter

De schuldbemiddelaars die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze schuldbemiddelaar heeft onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter